n


Shichisaku
Hirano
(1910-1987)


PXPON
F{hS
zP
ɂďo

PXQXN


PXRRN
w@

PXRUN
hLXgn

PXSUN
qtƂĕC

PXUUN
p`Aȗ
E鋳ɓ

PXWVN
VV΂ŏV


߂